Galio group - Izsludinām konkursu māksliniekiem - labākajām idejām un to īstenošanai piešķirsim vairāk nekā 60 000 eiro

Februāris 25 d. 2021 — Galio Group jaunumi

Izsludinām konkursu māksliniekiem – labākajām idejām un to īstenošanai piešķirsim vairāk nekā 60 000 eiro

Nekustamā īpašuma projektu attīstītājs “Galio Group” aicina māksliniekus kļūt par Viļņā attīstāmā biznesa centra “Freedom 36” daļu, un apgleznot koplietošanas telpu sienas ēkas piecos stāvos. Darbi, kas rotās biznesa centru, tiks izvēlēti konkursa kārtībā. Balvu fonds uzvarētāju idejām ir 12 500 eiro , un darbu īstenošanai plānotais budžets sastāda 47 500 eiro.

Šobrīd būvniecības stadijā esošais biznesa centrs “Freedom 36” galvaspilsētas Laisves prospektā ir viena no pirmajām modernajām biznesa ēkām, kas pēc ilgāka laika tiek attīstīta Viļņas Karolinišķēs – vietā, kur šobrīd notiek biroju ēkas būvniecība, vairāk nekā 40 gadus ir bijusi autostāvvieta.

“Mēs vēlamies piešķirt biroja ēkai “Freedom 36” raksturu un radīt atmosfēru, kas atspoguļo biznesa centra nosaukumu. Tāpēc mēs atveram šo vietu māksliniekiem, aicinām viņus apgleznot 22 biznesa centra sienas piecos ēkas stāvos. Mēs vēlamies, lai mākslinieku darbi kļūtu par šīs ēkas neatņemamu sastāvdaļu”, – saka Aurimas Martinkenas, “Galio Group” komerciālo projektu direktors.

Lai izvēlētos labākos darbus, tiek izsludināts mākslas darbu konkurss, kura tēma ir brīvība – cilvēka personiskā brīvība, kas nepakļaujas ārējiem faktoriem. “Galio Group” aicina māksliniekus piedāvāt darbu skices vienam ēkas stāvam vai visai biroja ēkai, kuras būtu īstenojamas realitātē.

Labākajām idejām un to īstenošanai – vairāk nekā 60 000 eiro

Šajā konkursā var būt no viena līdz pieciem uzvarētājiem, kuru darbi tiks īstenoti biznesa centrā “Freedom 36”. “Galio Group” ir piešķīrusi 12 500 eiro uzvarētāju balvu fondam. Papildu tiks piešķirta balva 1250 eiro apmērā skicei, kura saņems vislielākās publikas simpātijas. Darbu īstenošanai biznesa centrā tiks piešķirti aptuveni 47 500 eiro. Visa informācija par konkursa nosacījumiem, termiņiem un tehniskajām prasībām ir atrodama konkursa vietnē.

Mākslinieku darbus, kuri tiks īstenoti biznesa centrā “Freedom 36” un kļūs par šīs ēkas daļu, izvēlēsies komisija, kuras sastāvā būs pieci “Galio Group” pārstāvji, ēkas arhitekts un divi neatkarīgi komisijas locekļi. Jūlija Reklaitė, arhitekte, neatkarīgā mākslas un izglītības centra “Rupert” direktore, kā arī mākslinieks un sociālais pētnieks Aļģirdas Gataveckas palīdzēs izstrādātājam “Galio Group” izvēlēties labākos darbus – kas precīzi attainos personiskās brīvības tēmu un iederēsies biznesa centra telpās.

Pēc komisiajs locekles J. Reklaites domām, konteksts – vieta, sociālā un fiziskā telpa – ir ļoti svarīga mākslas darba sastāvdaļa, tāpēc uzdevums izveidot mākslas darbu konkrētam kontekstam var būt interesanta iespēja māksliniekiem izmēģināt sevi, atklāt jaunas izteiksmes formas un iegūt vērtīgu pieredzi.

Prakse, kurai jākļūst par normu

“Šāda uzņēmējdarbības iniciatīva ir viena no atbalsta veidiem veidotājiem un māksliniekiem.No otras puses, tā ir godīga apmaiņa, jo papildus materiālajai vērtībai māksla rada arī pievienoto vērtību. Ir veikts daudz pētījumu, kas parāda, ka mākslas integrācija ikdienas dzīvē būtiski ietekmē laimes indeksu”, – saka komisijas locekle J. Reklaite.

‘Pēc viņas teiktā, dažās valstīs ir izplatīta prakse, ka daļa no būvējamo ēku budžeta tiek piešķirta mākslai.

“Es domāju, ka šādai praksei vajadzētu kļūt par normu. Kad mēs sākam dzīvot labāk, mums kļūst svarīgi arī tas, kādā vidē mēs dzīvojam. Rūpes par kopīgu kultūru ir viena no sabiedrības labklājības izpausmēm”, – saka humanitāro zinātņu doktore, mākslas un izglītības centra “Rupert” direktore.

Pēc mākslinieka un sociālā pētnieka A. Gatavecka domām, māksla ir vissvarīgākais vitamīns dvēselei, kas bagātina ikdienas dzīvi.

“Kultūra plašā nozīmē māca mūs atpazīt savas jūtas, mudina padomāt un ieklausīties. Mūsu ikdienas dzīvē ir daudz matemātiskas stingrības un noteikumu – daudzi cilvēki dzīvo pēc stingra grafika, viņiem ir noteikti mērķi, izmērāmi rezultāti, un māksla ir pretēja dimensija. Tas ir tās veidotāja jūtu uzliesmojums, kas nav izmērams, matemātiski neaprēķināms – tāds pats, kā, piemēram, mīlestība. Mākslinieks darbā ieliek savu pieredzi, un skatītājs interpretē to, balstoties uz savu pieredzi, un mācās uztvert un atpazīt savas jūtas. Mākslas radītā pieredze ir ļoti svarīga personības izaugsmi stimulējoša sajūta. ” – saka A. Gataveckas.

Viņš apgalvo, ka māksliniekiem ir arī ļoti svarīgi, lai viņu darbus bieži redzētu un novērtētu skatītāji, jo viņu reakcija baro to radītājus un veicina pilnveidoties.

“Tā ir simbolisks, ilgstošs kapitāls, kas ir īpaši svarīgs māksliniekiem. Runājot par “Galio Group” konkursu, ļoti svarīgi un interesanti ir tas, ka mākslinieki tiek aicināti radīt jaunajā ēkā, viņu mākslas darbi kļūs par arhitektūras darba daļu – tā nav tikai kāda siena vai žogs ārpilsētā. Arhitektūra kļūst par virzienu mākslas darbam. Rezultātā tiek izveidots līniju ritms, kuru cilvēks uzreiz nepamana, bet sajūt. Šo ritmu var pagarināt un papildināt, un var arī manipulēt ar kontrastiem un mēģināt to izjaukt”, – saka A. Gataveckas.

Mākslinieki tiek aicināti iepazīties ar konkursa noteikumiem un līdz 22. martam iesniegt mākslas darbu skices vietnē www.freedom36.lt/konkursas.